نام اثر

هم نشینی

با همه سختی ها، رنج ها و بیم ها و نا امیدی های همه ما به دنبال بهتر بودن و تغییر هستیم، گذراندن از حال بد به حال خوب همیشه پر از درد و مشقت بوده ولی این مسیر برای انسان بهانه ای می‌طلبد تا به بیننده القاء نماید که می‌توان از سختی و سنگ به شفافیت و سپس به گرمی و دلپذیری دست یابد و بالعکس با عدم توجه به کسب آگاهی و گام ننهادن در مسیر کمال می‌تواند انسان را از مقام انسانی به موجودی سرد و بی روح حتی در چهارچوب قوانین بشری برساند.

سبک

پترن آرت

ابعاد

دو قاب  120x70cm

متریال

بتن / شیشه / سرامیک

صاحب اثر

سلمان یوسفی