نام اثر

انعطاف

چاره ی بشر در همه حالات روحی و اجتماعی به تعادل رسیدن است، انسان آگاه در ابتدا می‌بایست با تمام جزئیات پدیده های اطرافش مواجه شود، آنها را لمس کند، به آگاهی برسد و درانتها به تعادل برسد، در واقع منعطف شدن با شرایط روحی و اجتماعی (درونی و بیرونی) راه برون رفت از نقاط سخت و طاقت فرساست، هنرمند در این طرح بر آن است با تعدد المان ها به این نکته اشاره کند که صدها موضوع برای تفکر و چالش است که در تمام آنها باید خودرا در آن ببیند (با وجود آینه) و در نهایت به تعادل برسد.

سبک

هنر متقارن (Symmetrical Art)

ابعاد

دو قاب  140x80cm

متریال

بتون / شیشه / سرامیک

صاحب اثر

سلمان یوسفی