نام اثر

فریاد

گاهی اوقات سخن پر معنایی را از جایی میشنویم که انتظارش را نداریم؛

گاهی صدای اعتراض را از کسی میشنویم که شاید هیچ حق اعتراضی را برایش متصور نمیشدیم؛

آیا در واقعیت یا در عالم رویا، درکی از فریاد زدن دیوار داریم؟

سبک

کالیگرافی سه بعدی

ابعاد

160x160cm

متریال

میکروسمنت و نور

صاحب اثر

سلمان یوسفی