نام اثر

تضاد

بزرگترین جنگ درونی و بیرونی که انسان با آن در حال دست و پنجه نرم کردن است، تضاد است. تضادهای درونی که انسان را به انحطاط یا به کمال می‌رساند و تضاد های بیرونی منجر به فقر و ثروت، کمال و اضمحلال، شادی و غم نیز همیشه دست مایه نویسندگان، عرفا، هنرمندان در همه زمینه ها می‌باشدو هنرمند در این طرح به نوعی خواستار به حجم کشیدن پدیده و مفهوم تضاد با تنوع تعدادی آن می‌باشد.

سبک

هنر متقارن (Symmetrical Art)

ابعاد

دو قاب 63x63cm

متریال

استیل/چوب/آینه فلزی

صاحب اثر

سلمان یوسفی